Om Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund (NABSF), stiftet 13. desember 1935, på Victoria Hotel på Lillehammer.

NABSF's formål er å fremme ake-, bob- og skeletonidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

NABSF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer idretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

NABSF er medlem av NIF, FIL/Federal Internationale de Luge de Course og FIBT/Federal Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing, og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.


Styret NABSF:

President - Harald Rolfsen
Visepresident - Linda Bye Kristiansen
Styremedlem økonomi/sponsor - Erik Lundemo
Styremedlem bob & skeleton - Tore Ganmo
Styremedlem aking - Lina Harnes
Styremedlem ungdom - Ida Jeanette Mostue
Varamedlem 1 - Morten Paulsen
Varamedlem 2 - Anahita Panjwani  
Forbundssekretær - Torill Sørlie
Olympiaparkens repr. - Jan Oddvar Tangen  
Sportsjefer: Kunstbane aking - Pia Wedege
Naturbane aking - Knut Solheim
Bob -
Skeleton - Desiree Bjerke


Levert av IdrettenOnline